Kontakt

Sve informacije na:

+ 387 61 214 068

+ 387 33 510 328

Bunica 24, 71210 Ilidža – Hrasnica

e-mail: info@migros.ba